Nyheter

Vindpengen 2016 gick till hästsport, friluftsliv och ny teknik till dagverksamheten Lyckoträffen

Idag delade delägarna i Tavelbergets vindpark ut totalt 40.000 kronor till byborna i Linghed som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Den största delen gick till Intresseföreningen Framtid i Linghed som fick 20.000 kronor till att bygga en ridbana, men även tre andra föreningar fick bra ekonomiska bidrag till sina projekt för såväl natur- och kulturrestaureringar

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 06 . 02

Dags för utdelning av vindpengen 2016

Lördagen den 4:e juni är det återigen dags att under Linghedsdagen dela ut vindpengen från Tavelbergets Vindpark till de lyckliga mottagarna av det ekonomiska bidraget avseende år 2015. Vindpengen är till för att gynna en positiv utveckling i Linghed – och det är några riktigt bra projekt som väntar på att få sjösättas framöver. Välkommen

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 05 . 17

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Stämman äger rum: Torsdagen den 28:e april kl 18.00 i Stierhööksgymnasiets aula i Rättvik. Stämman behandlar föreningens sjunde verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2016-04-20 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se. Stämmohandlingar kommer att finnas på plats och finns även att rekvirera via medlemsservice. Kallelse Stämma DVEF Rättvik

Vindandelar

Bli elproducent från 660:-

Försäljning av vindandelar erbjuds från tre vindparker – Tavelberget i Falun, Hedbodberget i Rättvik och Högtjärnsklack i Hedemora.

Pågående och planerade projekt

Vindkraftsprojekt

Dala Vind AB projekterar och driver vindkraftparker i Dalarna. Läs mer om Dala Vind ABs vindkraftsparker här.