Nyheter

Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i styrelsen och vara verksam i bolaget även efter årsskiftet. I dagsläget jobbar Niklas bl.a. med projektutveckling inom Dala Vind AB. Successionen och kontinuiteten är därmed säkrad för företaget. Jag är

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 09 . 14

Vindpengen 2016 gick till hästsport, friluftsliv och ny teknik till dagverksamheten Lyckoträffen

Idag delade delägarna i Tavelbergets vindpark ut totalt 40.000 kronor till byborna i Linghed som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Den största delen gick till Intresseföreningen Framtid i Linghed som fick 20.000 kronor till att bygga en ridbana, men även tre andra föreningar fick bra ekonomiska bidrag till sina projekt för såväl natur- och kulturrestaureringar

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 06 . 02

Dags för utdelning av vindpengen 2016

Lördagen den 4:e juni är det återigen dags att under Linghedsdagen dela ut vindpengen från Tavelbergets Vindpark till de lyckliga mottagarna av det ekonomiska bidraget avseende år 2015. Vindpengen är till för att gynna en positiv utveckling i Linghed – och det är några riktigt bra projekt som väntar på att få sjösättas framöver. Välkommen

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 05 . 17

Vindandelar

Bli elproducent från 660:-

Försäljning av vindandelar erbjuds från tre vindparker – Tavelberget i Falun, Hedbodberget i Rättvik och Högtjärnsklack i Hedemora.

Pågående och planerade projekt

Vindkraftsprojekt

Dala Vind AB projekterar och driver vindkraftparker i Dalarna. Läs mer om Dala Vind ABs vindkraftsparker här.