Nyheter

Förnybar el på lika villkor!

I dag startar en rad aktörer, inkluderat Dala Vindkraft Ekonomisk förening, en namninsamling med kravet att man ska kunna få skattereduktion också för andelsägd förnybar elproduktion. Bakom denna insamling står följande organisationer: 100% förnybart Sveriges Vindkraftförening Solkompaniet Greenpeace OX2:s vindkraftskooperativ Dala Vindkraft Ekonomisk förening Telge Energi Telge Energi Vind Ekonomisk Förening Solel i Sala och Heby Ekonomisk

Medlemsinfo nr 1 2017

Vindkraften ökar trots låga elpriser I år uppgår den vindkraftsproducerade elen till ca 17 TWh i Sverige (Totalt elbehov i Sverige ligger på 140 – 150 TWh). Målet är 30 TWh vindkraft till år 2030. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige fortsätter även om den har avtagit en del p.g.a låga elpriser som gör det svårare

Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i styrelsen och vara verksam i bolaget även efter årsskiftet. I dagsläget jobbar Niklas bl.a. med projektutveckling inom Dala Vind AB. Successionen och kontinuiteten är därmed säkrad för företaget. Jag är

Läs nyheten Dala Vind AB 2016 . 09 . 14

Vindandelar

Bli elproducent från 660:-

Försäljning av vindandelar erbjuds från tre vindparker – Tavelberget i Falun, Hedbodberget i Rättvik och Högtjärnsklack i Hedemora.

Pågående och planerade projekt

Vindkraftsprojekt

Dala Vind AB projekterar och driver vindkraftparker i Dalarna. Läs mer om Dala Vind ABs vindkraftsparker här.