Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Stämman äger rum: Torsdagen den 23 maj 2019 kl 18.30 i Folkets hus Säter. (Vägbeskrivning se bifogad kallelse). Fika med smörgås finns från kl 18.00. Stämman behandlar föreningens 13:e verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi din anmälan senast 2019-05-16 till medlemsservice på 0248 48 80 55 eller via e-post till info@dalavindkraft.se. Under punkt

Information till Dig som medlem i Dala Vindkraft

Vindandelar – bra för både klimat och plånbok I dagens klimatoro är en av lösningarna att ersätta fossil elproduktion med förnybar. Vindkraft är en av de stora produktionskällorna nu och i framtiden. Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening ger du klimatet en bättre chans. Elpriserna på marknaden har successivt ökat under det senaste året

Stena Renewable och Dala Vind ingår ett samarbetsavtal för att gemensamt förverkliga Riskebo Vindpark i Hedemora kommun.

Dala Vind har utvecklat Riskebo Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd och nu har Stena Renewable AB och Dala Vind AB ingått ett samarbetsavtal som lägger grunden för att parterna gemensamt skall genomföra slutlig projektering och byggnation av de sju planerade vindkraftverken i Riskebo vindpark i Hedemora kommun. Projektet har nu samtliga

Läs nyheten Dala Vind AB 2019 . 01 . 10

Vindandelar

Bli elproducent från 610:-

Försäljning av vindandelar erbjuds från tre vindparker – Tavelberget i Falun, Hedbodberget i Rättvik och Högtjärnsklack i Hedemora.

Pågående och planerade projekt

Vindkraftsprojekt

Dala Vind AB projekterar och driver vindkraftparker i Dalarna. Läs mer om Dala Vind ABs vindkraftsparker här.