Nyheter

Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Som medlem i Dala Vindkraft Ekonomisk förening så kommer du i februari 2018 erhålla en del av tidigare inbetald medlemsinsats. Bakgrunden till denna utbetalning är att föreningsstämman den 31/5 2017 beslutade att insats-beloppens storlek skall minskas. Du väljer själv hur du vill ha återbetalningen och registrerar valet på denna sida: http://dalavind.se/aterbetalning/insatser/ Om vi inte hör

Vindpengen 2016 utdelad

Fredag 18 augusti invigdes den nya ridbanan i Linghed, ett evenemang som lockade ett 60-tal intresserade. I samband med invigningen passade delägarna i Tavelbergets vindpark på att dela ut Vindpengen 2016 – som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Vindpengen 2016 gick till Lingheds bystugeförening, Lingheds IF och Lingheds Livs som tillsammans delar på 45 000 kronor.

Läs nyheten Dala Vind AB 2017 . 08 . 19

Dala Vind skänker 45 000 kr till föreningslivet i Linghed

Fredagen den 18 augusti delar Dala Vind ut den årliga ”vindpengen” till tre olika föreningar i samband med invigningen av ridbanan i Linghed. Dala Vind införde vindpengen år 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Tavelberget. Under 2016 togs ett sjätte

Läs nyheten Dala Vind AB 2017 . 08 . 16

Vindandelar

Bli elproducent från 660:-

Försäljning av vindandelar erbjuds från tre vindparker – Tavelberget i Falun, Hedbodberget i Rättvik och Högtjärnsklack i Hedemora.

Pågående och planerade projekt

Vindkraftsprojekt

Dala Vind AB projekterar och driver vindkraftparker i Dalarna. Läs mer om Dala Vind ABs vindkraftsparker här.