Ny info-film om vindkraften i Orsa och Ljusdal – vad går tillbaka till bygden om den blir av?

Ny info-film om vindkraften i Orsa och Ljusdal – vad går tillbaka till bygden om den blir av?

Den 9 juni, om mindre än två månader, är det folkomröstning i Orsa om vindkraftsetableringarna i kommunen. Eftersom många efterfrågar information inför omröstningen, har vi på DalaVind tagit fram en film om etableringen, varför vindparkerna behövs och vad bygden skulle tjäna på dem.

Orsa Besparingsskog är initiativtagare till vindparkerna i Orsa och Ljusdal, på besparingens marker. Det handlar om 67 vindkraftverk. 37 av dessa ligger i Orsa, där kommunfullmäktige har valt att låta Orsaborna ta beslutet om processen med vindparkerna ska gå vidare till miljöprövning. DalaVind står bakom tillståndsansökan för vindparkerna. 

I filmen förklarar vi varför vindkraft behövs för att ställa om vår energiproduktion och minska uppvärmningen av vår planet – som annars får stora konsekvenser för både människor, djur och natur. 

Vi berättar också det unika med att Orsa Besparingsskog är markägare i detta fall. Det innebär att det uppskattade årliga arrendet på 26 miljoner – stannar i bygden. Dessutom kommer Orsa- och Ljusdalsbor kunna söka vindpeng på cirka 3 miljoner varje år, för lokala initiativ som gynnar bygden.

Du hittar filmen här, som är gjord av Internfilm.