Nyheter

Projekt Orsa Norr samrådsunderlag

maj 18, 2021

Idag välkomnar vi dig att ta del av samrådsunderlag enligt miljöbalken för vindkraftsprojektet Orsa Norr beläget i Ljusdal kommun respektive Orsa kommun. Vår dialog med…

Tavelbergets Vindpeng 2019 utdelad

aug 24, 2020

Delägarna i Tavelbergets vindpark (DalaVind, Falu Energi & Vatten och DalaVindkraft ekonomisk förening) delar årligen ut en vindpeng – som en frivillig ekonomisk ersättning…

100% förnybart 2040 - Svensk vindenergi

okt 1, 2019

Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraftFör att nå energiöverenskommelsens mål om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften nå en årsproduktion motsvarande minst 70…

Tavelbergets Vindpeng 2018 utdelad

sep 2, 2019

Lördag den 31 augusti anordnade Tempo i Linghed och Framtid i Linghed en grillkväll vid Bystugan, ett evenemang som lockade ett 150-tal Linghedsbor. I samband…