Vindpeng

Vindpeng

Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som projektören kommer överens om med berörda parter. Mottagare kan till exempel vara byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter. 

Vindpeng är något som, förutom lokalt ägande i ett vindkraftverk, bidrar positivt till den närliggande bygden.

Till exempel fick Lingheds IF 2014 vindpeng till projektet Utegym med motiveringen:

”En mycket välkommen gemensamhetsanläggning som bidrar till att utveckla den pågående och växande ungdomsverksamheten i byn och bybornas fysiska hälsa och välbefinnande. Anläggningen uppskattas av byns alla åldersklasser och är en välbehövlig utökning av byns idrottsutbud. Satsningen fortsätter den utbyggnad som har påbörjats med förra årets Vindpeng.”

Det finns olika överenskommelser angående vindpeng för de olika parkerna. För att se hur överenskommelserna ser ut för en vindkraftpark nära dig kan du läsa mer vid länkarna nedan.

DalaVind Vindpeng föreningsstöd