Vindpeng

Vindpeng

Vindpeng är en ekonomisk ersättning från DalaVind och andra aktörer till lokalsamhället där vindparker finns. Vindpengen kan sökas av byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter och är till för att gynna en positiv utveckling i bygden.

Vem kan söka?

Om du tillhör en förening, ett byalag eller en förening där vindparken finns – då har du rätt att söka vindpeng. Utdelningen av vindpengen prioriterar:

• barn och ungas utveckling
• åtgärder för att öka kommunens attraktivitet
• närhetsprincipen till vindparken.

Vad kan vindpengen gå till?

Några exempel på vad vindpengen kan gå till:

• projekt, investeringar, underhåll och utvecklingsidéer i ideella föreningar
• projekt, investeringar och utvecklingsidéer i näringslivet
• projekt, investeringar och idéer som ökar attraktiviteten och skapar arbetstillfällen
• utvecklingsidéer av besöksnäringen
• stipendier till barn och unga.

Hur mycket pengar rör det sig om?

Oftast utgörs vindpengen av 10 000 kr per vindkraftverk i en vindpark. Men detta kan variera, så läs mer på vad som gäller för respektive vindpark nedan.

Hur och när ansöker man?

Det finns olika överenskommelser för vindpeng för de olika vindparkerna. Du hittar förfarande och sista datum för ansökningen på sidan för din vindpark nedan.

Vindpeng

Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som projektören kommer överens om med berörda parter. Mottagare kan till exempel vara byalag, lokala föreningar eller ungdomsverksamheter. 

Vindpeng är något som, förutom lokalt ägande i ett vindkraftverk, bidrar positivt till den närliggande bygden.

Till exempel fick Lingheds IF 2014 vindpeng till projektet Utegym med motiveringen:

”En mycket välkommen gemensamhetsanläggning som bidrar till att utveckla den pågående och växande ungdomsverksamheten i byn och bybornas fysiska hälsa och välbefinnande. Anläggningen uppskattas av byns alla åldersklasser och är en välbehövlig utökning av byns idrottsutbud. Satsningen fortsätter den utbyggnad som har påbörjats med förra årets Vindpeng.”

Det finns olika överenskommelser angående vindpeng för de olika parkerna. För att se hur överenskommelserna ser ut för en vindkraftpark nära dig kan du läsa mer vid länkarna nedan.

DalaVind Vindpeng föreningsstöd