Ekonomiska föreningar och vindandelar

Vindandelar & föreningar

I Dalarna finns flera föreningar där privatpersoner och företag går samman för att gemensamt investera i vindkraft. De som investerar är aktiva i att skapa mer förnybar elproduktion i Sverige och minskar sitt beroende mot elmarknaden då de kan ta del av el till självkostnadspris.

Läs mer om föreningarna och köp vindandelar nedan: