Vår Verksamhet

Hållbara vindparker för framtidens energi

Vi befinner oss mitt i en energiomställning, där fossila bränslen snabbt behöver fasas ut och ersättas med förnybara. Där är vindkraften avgörande.Dalavind är en del av omställningen mot en hållbar energiproduktion i Dalarna, där vi projekterar, tar fram tillstånd och driftar vindparker.

Vi äger också vindkraftverk i dessa vindparker – eftersom vi vet att det är en nödvändig investering för vår planet.

Läs mer om respektive vindpark nedan.