Hem

default

DalaVind ska bidra till ett hållbart samhälle på global och lokal nivå genom att utveckla hållbara kraftproduktionslösningar

Nyheter och aktuellt

Vi söker projektansvarig

Vi söker projektansvarig

Som projektansvarig på DalaVind får du vara med och bygga…

Vi söker projektledare

Vi söker projektledare

Som projektledare på DalaVind får du vara med och bygga…

Vindparksbidrag gör skillnad för det lokala föreningslivet

Vindparksbidrag gör skillnad för det lokala föreningslivet

Åtta föreningar i Hedemora kommun fick dela på 70 000 kronor…

Projektutveckling

DalaVind projekterar och tar fram tillstånd för vindkraftsparker företrädesvis i Dalarna. Hittills har vi tagit fram 9 stycken projekt med totalt 79 Vindkraftverk om 270 MW.

Ägande

DalaVind äger vindkraftverk i vindparker som vi själva har projekterat. I dagsläget är det 11 st vindkraftverk med en effekt på 19 MW och en årsproduktion på ca 60 000 MWh

Drift och förvaltning

DalaVind driftar och förvaltar vindkraftparker. Ägare till vindkraftverken är DalaVind, ekonomiska föreningar, kommunala bolag och ägarbolag i DalaVind. Just nu har vi ansvaret för 28 vindkraftverk i 7 olika parker med en total effekt på 43 MW och en årsproduktion på ca 145 000 MWh

Vindpeng

Vindpeng är en frivillig ekonomisk ersättning för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns.