Projektutveckling

Våra pågående projekt

Dala Vind projekterar och tar fram tillstånd för vindkraftsparker. För att se information om varje projekt – klicka på aktuellt projekt till vänster nedan.

På kartan till höger ser ni vart respektive projekt är lokaliserat.

Projekt

Kontakt:

Niklas Lundaahl
Niklas Lundaahl
VD

Telefon: 023-48 80 65
Epost: niklas.lundaahl@dalavind.se

Erik Aretorn
Erik Aretorn
Projektledare

Telefon: 023-48 80 95
Epost: erik.aretorn@dalavind.se