Drift

Vindparker i drift

DalaVind driver och förvaltar vindparker – där vi i de flesta fall också är delägare. Läs mer om respektive vindpark nedan, som du på kartan ser var den är lokaliserad. 

Drift

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se