Så hänger biologisk mångfald ihop med klimatomställningen

Så hänger biologisk mångfald ihop med klimatomställningen

Begreppet ”naturpositiva vindparker” innebär extra insatser för att ge en plats högre naturvärden efter en vindparksetablering än innan. För att främja den biologiska mångfalden samarbetar vi på DalaVind med olika aktörer, bland annat med vildmarkscentret Vildriket i Järvsö.

Under de senaste decennierna har Vildriket, tidigare känt som Järvzoo, varit en central plats för biologisk mångfald i Norden. Förutom bevarandearbetet kring hotade arter har de arbetat med folkbildning, för att sprida förståelse om sambandet mellan djur, natur och människa.

Jens Larsson, Vildriket.
Foto: Frida Klang, Vildriket pressbild

– Men vi insåg att vi ville göra mer för att hindra den negativa miljöutvecklingen, där klimatförändringarna påverkar det naturliga ekosystemet något enormt redan idag. Enligt forskningen krävs en djupgående transformation av vårt samhälle och sätt att leva, och för att kunna göra mer nytta behövde vi transformeras själva, säger Jens Larsson som är vd på Vildriket ­– som vildmarkscentret 2023 bytte namn till från Järvzoo.

Klimatförändringarna hotar biologisk mångfald – som är en del av lösningen

Idag fokuserar Vildriket mycket på att samarbeta med företag och stödja näringslivet med kunskap, som Jens Larsson menar har ett stort ansvar i den klimatomställning vi nu behöver göra. Där är en del av lösningen energiomställningen från fossilt bränsle till förnybart. En annan del är att främja den biologiska mångfalden, eftersom artrikedom gynnar kolsänkor – som gamla skogar och våtmarker, som binder kol. Dock är just klimatförändringarna också det största hotet mot biologisk mångfald.

Krävs ett nytt systemtänk och att vi gör kompromisser

– Här behövs ett systemtänkande, där vi ser sambanden och den stora bilden. Vilket inte är så lätt, eftersom vi är vana att specialisera oss och arbeta i silos. Vår mänskliga aktivitet genom historien har orsakat stora konsekvenser för natur och klimat – samtidigt har denna utveckling gett oss en enorm välfärd och utveckling. Vi måste därför göra kompromisser, för att vi ska kunna fortsätta leva i det moderna samhälle vi har – men där vi inte riskerar att förlora alla de ekosystemtjänster som vi är fullständigt beroende av.

– Det är en utmanande tid, men samtidigt en otroligt häftig tid. Vi har aldrig haft så mycket kunskap och möjlighet att påverka. Vi skulle kunna göra exakt det som krävs, men det är svårt att få alla nöjda, säger Jens Larsson.

Foto: Sebastian Unrau, Vildriket pressbild

Vad kan företag göra för att främja den biologiska mångfalden?

– Det finns hur mycket som helst att göra. Men grunden är att sätta sig in i de här frågorna och bygga kunskap, som kommer från forskningen. Man behöver förstå naturens påverkan på oss och vårt samhälles beroende av naturen. Varje företag är i botten beroende av naturens ekosystemtjänster.

– När man väl förstår det kan man ställa sig frågan: Hur får biologisk mångfald plats i vårt hållbarhetsarbete? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. En nyckel i detta är samarbete, för det är så pass stora frågor att vi måste jobba tillsammans för att klara av det, avslutar Jens Larsson.