Nyheter

100% förnybart 2040 - Energimyndigheten

sep 11, 2018

Energimyndigheten har i sin rapport våren 2019 tittat på olika scenarier för att nå 100% förnybar elproduktion 2040. Oberoende av scenario anser myndigheten att Sverige…

Tavelbergets vindpeng 2017 utdelad

jun 3, 2018

Lördag den 2 juni anordnades den årsliga Linghedsdagen i Linghed, ett evenemang som lockade ett 150-tal intresserade. I samband med detta passade delägarna i Tavelbergets…

Optionsavtal med Arise

dec 22, 2017

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget. Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10…