Vindela

Vindela Ekonomisk förening bildades 2004 som en följd av framgången för Äppelbovind. Föreningens vindkraftverk, nummer två och tre i Dalarna, har varit i drift sedan april 2005. Verken heter Ferdinand (det norra) och Vilhelm.

Vindkraftverken Ferdinand och Vilhelm

Båda kraftverken är av typen Vestas V52
Generatoreffekt: 850 kW
Rotordiameter: 52 m
Tornhöjd: 65 m

Läs mer: