Tavelberget, Falun

Tavelberget

På Tavelberget norr om Linghed, Falu Kommun byggdes under 2010 fem vindkraftverk. Under 2016 utvidgades vindparken med ytterligare ett verk av samma modell. Totalt innehåller vindparken nu 6 vindkraftverk.

  • Fabrikat/typ Vestas V90 2,0 MW
  • Navhöjd 105 m
  • Rotordiameter 90 m

Ägarförhållanden:

  • Verk Nr 1: ”Ellen”, Falu Energi & Vatten AB
  • Verk Nr 2: ”Henrika”, Falu Energi & Vatten AB
  • Verk Nr 3: ”Alma”, Dala Vindkraft Ekonomisk förening (50%) och Falu Energi & Vatten (50%)
  • Verk Nr 4: ”Östen”, Dala Vind AB
  • Verk Nr 5: ”Gisela”, Dala Vind AB
  • Verk Nr 6: ”Håkan”, Dala Vind AB (Byggår 2016)

Dala Vind AB har driftansvar för samtliga vindkraftverk på Tavelberget

Välkomstskylt vid infart till vindparken

Tavelberget infotavla

 

Mer information om Tavelbergets vindpark