Enviksberget

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10 vindkraft på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun och är beläget i närheten av Svartnäs vindkraftpark, som Arise håller på att bygga för BlackRocks räkning.

Redan 2010 påbörjades vindmätning på Enviksberget. 2012 lämnade tillståndsansökan in till Länsstyrelsen i Dalarnas Län och 2015 fick Dala Vind ett tillstånd av Länsstyrelsen att uppföra 10 vindkraftverk på Enviksberget. Samtliga tillstånd för Projektet har under 2017 vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd med hjälp av Falu Elnät.

Arise kommer nu att slutföra Projektet med avsikten att bygga och sälja det vidare till en köpare under 2018.

Försäljningen stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt.

karta-enviksberget-2

Ansökningsområde

Kontakter

Projektledare Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se