Dala Vind AB

Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraftverk på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett attraktivt pris. Idag jobbar Dala Vind AB med vindkraftprojekt över hela Sverige. 

Företaget projekterar och bygger vindkraftparker för egen ägo, till försäljning eller i samarbete med externa uppdragsgivare. Dala Vind AB har också driftansvar av vindkraftverk och vindkraftparker, både i egen ägo och på uppdrag av andra ägare.

Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag samt näringslivet och ett par privata investerare.

Läs mer om Dala Vind AB

Dalavind

Vindpengen 2016 utdelad

2017 . 08 . 19 Dala Vind AB

Fredag 18 augusti invigdes den nya ridbanan i Linghed, ett evenemang som lockade ett 60-tal intresserade. I samband med invigningen passade delägarna i Tavelbergets vindpark på att dela ut Vindpengen 2016 – som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Vindpengen 2016 gick till Lingheds bystugeförening, Lingheds IF och Lingheds Livs som tillsammans delar på 45 000 kronor.

Läs artikeln

Dala Vind skänker 45 000 kr till föreningslivet i Linghed

2017 . 08 . 16 Dala Vind AB

Fredagen den 18 augusti delar Dala Vind ut den årliga ”vindpengen” till tre olika föreningar i samband med invigningen av ridbanan i Linghed. Dala Vind införde vindpengen år 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Tavelberget. Under 2016 togs ett sjätte

Läs artikeln

Niklas Lundaahl efterträder Kjell Jansson som VD för Dala Vind AB

2016 . 09 . 14 Dala Vind AB

Niklas Lundaahl tar över som VD för Dala Vind AB efter årsskiftet. Nuvarande VD Kjell Jansson, som valt att trappa ned, kommer att fortsätta i styrelsen och vara verksam i bolaget även efter årsskiftet. I dagsläget jobbar Niklas bl.a. med projektutveckling inom Dala Vind AB. Successionen och kontinuiteten är därmed säkrad för företaget. Jag är

Läs artikeln