Dala Vind AB

Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraftverk på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett attraktivt pris. Idag jobbar Dala Vind AB med vindkraftprojekt över hela Sverige. 

Företaget projekterar och bygger vindkraftparker för egen ägo, till försäljning eller i samarbete med externa uppdragsgivare. Dala Vind AB har också driftansvar av vindkraftverk och vindkraftparker, både i egen ägo och på uppdrag av andra ägare.

Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag samt näringslivet och ett par privata investerare.

Läs mer om Dala Vind AB

Dalavind

Dala Vind har ingått optionsavtal med Arise om projekt Enviksberget

2017 . 12 . 22 Dala Vind AB

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget. Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10 vindkraft på Enviksberget i Falu Kommun. Arise kommer nu att slutföra Projektet med avsikten att bygga och sälja det vidare till en köpare under 2018. Försäljningen stärker Dala Vinds position

Läs artikeln

Optionsavtal med Arise

2017 . 12 . 22 Dala Vind AB

Dala Vind har 2017-12-22 ingått ett optionsavtal med Arise att avyttra projektet Enviksberget. Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10 vindkraft på Enviksberget i Falu Kommun. Arise kommer nu att slutföra Projektet med avsikten att bygga och sälja det vidare till en köpare under 2018. Försäljningen stärker Dala Vinds position

Läs artikeln

Vindpengen 2016 utdelad

2017 . 08 . 19 Dala Vind AB

Fredag 18 augusti invigdes den nya ridbanan i Linghed, ett evenemang som lockade ett 60-tal intresserade. I samband med invigningen passade delägarna i Tavelbergets vindpark på att dela ut Vindpengen 2016 – som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark. Vindpengen 2016 gick till Lingheds bystugeförening, Lingheds IF och Lingheds Livs som tillsammans delar på 45 000 kronor.

Läs artikeln