Vindpeng Riskebo

Vindpeng Riskebo

Vindpeng Riskebo kallas för Vindbonus och delas ut av vår samarbetspartner SR Energy.

70 000 kr till föreningslivet runt Vindpark Riskebo

Det lokala näringslivet och samhället behöver inte bara kraft. De behöver vindkraft. En vindpark innebär stora investeringar, och när de blir verklighet skapar de massor av arbetstillfällen i närområdet.
Vi förstår värdet i detta, och strävar efter att använda så stor andel lokala entreprenörer som möjligt. Varje år delar SR Energy, tillsammans med DalaVind, Borlänge Energi, Falu Energi och Vatten samt Dala Energi, ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Det är vårt sätt att premiera och ge tillbaka till närområdet. Vi vill vara goda medborgare där vi verkar, vi vill göra skillnad. När man vill rädda världen, så måste man börja där man är!

Sök vindbonus för Riskebo vindpark hos SR Energy här

Första Vindbonus är nu utbetald!

Läs mer om vilka föreningar som tilldelats Vindbonus 2021 här