Vindpeng Högtjärnsklack

Vindpeng Högtjärnsklack

Vindpark Högtjärnsklack består av sju vindkraftverk som driftsattes år 2012. De ägs av DalaVind, Hedemorabostäder, Hedemora Energi, Orsa Besparingsskog och Dala vindkraft ekonomisk förening. Från och med år 2022 är det möjligt att söka Vindpeng.

Vindpengen är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindparken.

Föreningar i Garpenberg med omnejd får söka bidraget som ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i bygden. Summan är på 10 000 kronor per vindkraftverk vilket totalt blir 70 000 kronor. Pengarna fördelas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är sista december.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Garpenberg och bidrar till en hållbar utveckling.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot DalaVinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
Tider
  • Sista ansökningsdag 31 december.
  • Beslut om tilldelning senast 28 februari
  • Utbetalning senast 31 mars
Mer information om Vindpeng Högtjärnsklack

Ansökningsformulär
Historik vindpengutdelning

DalaVind Vindpeng föreningsstöd