Vindpeng Högtjärnsklack

Vindpeng Högtjärnsklack

Vindpark Högtjärnsklack består av sju vindkraftverk som driftsattes år 2012. De ägs av DalaVind, Hedemorabostäder, Hedemora Energi, Orsa Besparingsskog och Dala vindkraft ekonomisk förening. Från och med år 2022 är det möjligt att söka Vindpeng.

Vindpengen är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindparken.

Föreningar i Garpenberg med omnejd får söka bidraget som ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i bygden. Summan är på 70 000 kronor och fördelas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är sista december.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Garpenberg och bidrar till en hållbar utveckling.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot DalaVinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
DalaVind Vindpeng föreningsstöd