Vindpeng Hedbodberget

Vindpeng Hedbodberget

Vindpeng på Hedbodberget kallas för Bygdepeng och delas ut av Rättviks kommun.
Bygdepengen ska användas till sådant som främjar Dalfors och Orebygden.

Tider
  •  Sista ansökningsdag 31 mars.
Mer information om Vindpeng Högberget
 Följ nedanstående länk till ansökningsblanketter.
DalaVind Vindpeng föreningsstöd