Vindpeng Hedbodberget

Vindpeng Hedbodberget

Vindpeng på Hedbodberget kallas för Bygdepeng och delas ut av Rättviks kommun.
Bygdepengen ska användas till sådant som främjar Dalfors och Orebygden.

Följ nedan länk för information och ansökningsblanketter.