Vindpeng Byråsen

Vindpeng Byråsen

Vindpark Byråsen ligger strax utanför Malung i Malung-Sälens kommun. Från och med år 2022 är det möjligt att söka Vindpeng. De två vindkrafterken ägs av DalaVind och Dala Vind Ekonomisk förening.

Vindpengen är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindparken.

Föreningar i Malung får söka bidraget som ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i bygden. Summan är på 10 000 kronor per vindkraftverk vilket blir 20 000 kronor totalt. Pengarna  fördelas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är sista december.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Malung och bidrar till en hållbar utveckling.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot DalaVinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
Tider
  • Sista ansökningsdag 31 december.
  • Beslut om tilldelning senast 28 februari
  • Utbetalning senast 31 mars
Mer information om Vindpeng Byråsen

Ansökningsformulär
Historik vindpengutdelning

DalaVind Vindpeng föreningsstöd