Historik utdelning Vindpeng Tavelberget

Historisk Vindpengsutdelning Tavelberget

2023
Lingheds IF 60 000 kr Multiarena
2022
Framtid i Linghed / Lingheds IF40 000 kr Multiarena (projektering)
Lingheds skoterklubb20 000 kr Vindskydd till Rullbotjärn
    
2021
Framtid i Linghed30 000 kr Nya omklädningsrum och ny sektion till brygga vid Erksland
Lingheds Fiskevårdsområdesförening16 000 kr Båt till Nysjön
Lingheds IF14 000 kr Begagnad ismaskin till bandyplanen.
2020
Linghed-Hökviken byamäns jaktvårdslag15 000 kr Uppgradering skjutbana
Rävlenas vänner10 000 kr Upprustning av vandringsleder
2019
Lingheds IF30 000 kr Skidspårsladd
Framtid i Linghed25 000 kr Multiarena
2018
Lingheds Fiskevårdsförening50 000 kr Vindskydd till Rödfisksjön och Kroksjön
Rävlenas vänner10 000 kr Brobygge mm för bevarande av fäbodstigar
Lingheds Skoterklubb4 000 kr Raststuga/Grillkåta på Himmelsberget
2017
Lingheds Livs ef17 000 kr Diskmaskin för catering
Framtid i Linghed (FIL)14 000 kr Sanering och upprustning av Veboa (ej genomfört)
Lingheds Skoterklubb10 000 kr Material till broar
2016
Lingheds Bystugeförening 20 000 kr Ny ljudanläggning
Lingheds IF 15 000 kr Linghedsbyns ridbana
Lingheds Livs 10 000 kr Catering
2015
Intresseförening Framtid i Linghed20 000 kr Ridbana i Linghed
Lingheds Skoterklubb9 000 kr Skoterleder med tillhörande byggnader
Räv Lenas Vänner8 000 kr Förbättra fäbodstigar
Ideell Förening Aktivitetsförening AH3 000 kr Projektor och duk
2014
Lingheds IF 20 000 kr Lingheds utegym
Lingheds Livs 10 000 kr “Ansiktslyftning” av affärsområdet
Svärdsjö hembygdsförening 10 000 kr Takomläggning Storstugan
2013
Linghedsservice ef 16 000 kr Hjärtstartare, placering Linghedslivs
Lingheds Badhusförening 15 000 kr Ny husgavel på badhuset mm
Lingheds IF 12 000 kr Lingheds utegym
Kråkan Kultur och teater 10 000 kr Skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö
2012
Linghedsservice ef25 000 kr Surfplattor framtidens lärande
Intresseförening Framtid i Linghed25 000 kr Rastplats Höviken
Lingheds Livs ef25 000 kr Bredband och informationsplats
Lingheds IF25 000 kr Renovering elljusspår
Räv Lenas Vänner7 000 kr Renovering av fäbodstigar
Lingheds fiskevårds6 000 kr Handikapptoalett