Vindpeng Tavelberget

Vindpeng Tavelberget

Dala Vind, Falu Energi & Vatten och Dala vindkraft ekonomisk förening äger de sex vindkraftverken på Tavelberget och införde vindpengen år 2010. Det är en frivillig ekonomisk ersättning som tagits fram för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Tavelberget.

Föreningarna i Linghed får varje år ansöka om att ta del av vindpengen som enligt ansökningskriterierna ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i Linghed med omnejd.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Linghed och bidrar till en hållbar utveckling av Linghed.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot Dala Vinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
Tider
  • Sista ansökningsdag 31 december.
  • Beslut om tilldelning senast 28 februari
  • Utbetalning senast 31 mars
Mer information om Vindpeng Tavelberget

Ansökningsformulär
Historik vindpengutdelning

DalaVind Vindpeng föreningsstöd

Hittills har Vindpengen genererat ca 500 000 SEK tillbaka till föreningslivet runt Linghed