Paljakoberget

Vindpeng Paljakoberget

Den vindpeng som delas ut via vindkraftsparken på Paljakoberget kallas för Paljakopriset. Det delas ut till Dan Anderssons minne och ska gå till unga kulturutövare.

0,25% av bruttointäkten för den samlade elförsäljningen går till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamheten i Ludvika kommun som i sin tur delar ut priset.

Pristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från juryn. Juryn består av representanter från DalaVind AB samt programgruppen för Dan Andersson-veckan.

 

Förslag till prismottagare ska lämnas in till senast 24 maj till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamhet
771 82 Ludvika

Eller via e-post till:
Kultur.fritid@ludvika.se

För mer information kontakta Ludvika kommun 0240-860 00.

Information angående Paljakopriset från Ludvika kommun: https://www.ludvika.se/uppleva-och-gora/turism-evenemang-sevardheter/dan-andersson-veckan