Vindpeng Hunflen

Vindpeng Hunflen

Vid Hunflens vindkraftspark finns två föreningar där vindpeng finns att söka. Nedan finns information gällande de olika föreningarnas vindpeng.

Äppelbovind:

Vindpeng från Äppelbovind utgår med 5000 kronor per år. Föreningar som ansöker om vindpeng ska ha sin verksamhet i det som räknas som Äppelbo gamla socken.

Ansökan skickas till Äppelbo Vind EF, Box 4, 782 21 Malung.

Vindela:

Vindpeng från Vindela utgår med 10 000 kronor per år. Ideella föreningar med verksamhet i Äppelbo gamla socken kan ansöka om vindpeng från Vindela.

Ansökan skickas till Vindela EF,Box 4, 782 21 Malung.

Tider:
  • Ansökan senast 31 Oktober
  • Utdelning Januari