Historik utdelning Vindpeng Högberget

Historisk Vindpengsutdelning Högberget

2023
Sörskogs Bystugeförening 40 000 kr Byte av farstukvist på bystuga (Gamla Skolan i Sörskog)
2022
Andersbo-Sågsbo Bystugeförening20 000 kr Rödfärgning av bystuga
Andersbo-Sågsbo Tvättstugeförening3 000 kr El för drift
Andersbo-Sågsbo Tvättstugeförening27 000 kr Luft-luft värmepump
Sörskogs Bystugeförening40 000 kr Byte av farstukvist på bystugan (Gamla Skolan i Sörskog)