Vindpeng Högberget

Vindpeng Högberget

Vindparken på Högberget norr om Bjursås initierades av ett antal lokala eldsjälar för att sedan tas över av DalaVind under slutet av 2006. De fem vindkraftverken på Högberget ligger mellan Andersbo och Sörskog i både Falu- och Leksands kommun. Vindpeng Högberget kan ansökas från och med år 2022.

Pengarna är ett frivilligt ekonomiskt stöd som kommer från ägarna av vindkraftverken, DalaVind, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Falu Energi & Vatten samt Västerås Stift.

Föreningarna i Sörskog/Andersbo får varje år ansöka om att ta del av de 50 000 kronor som årligen delas ut. Det ekonomiska stödet ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i bygden. Pengen kan delas mellan flera föreningar.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för bygden.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot DalaVinds intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av hur pengarna skall användas.
Tider
  • Sista ansökningsdag 31 december varje år.
  • Beslut om tilldelning senast 28 februari
  • Utbetalning senast 31 mars
Mer information om Vindpeng Högberget

Ansökningsformulär
Historik vindpengutdelning

DalaVind Vindpeng föreningsstöd