Historik utdelning Vindpeng Enviksberget

Historisk Vindpengsutdelning Enviksberget

2023
Svartnäs Norra Jaktvårdsförening 30 000 kr Rasskydd på skjutbanan i Svartnäs
Svartnäs Intresseförening 90 000 kr Byte av tak på Folkets Hus i Svartnäs
2021
Svartnäs Intresseförening40 000 kr Reparation av tak Svartnäs Folkets Hus
Svartnäs Norra Jaktvårdsförening35 000 kr Mobilt elverk Skjutbana Svartnäs
Lingheds Fiskevårdsområdesförening15 000 kr Nya brygga till Rödsjön
2020
Svartnäs Intresseförening40 000 kr Slaghack
Lingheds Fiskevårdsområdesförening30 000 kr Båt och iläggningsplats sjön svarten
Svartnäs Södra Jaktvårdsförening25 000 kr Nya band till älgdragaren
Svartnäs Jaktvårdsföreningar10 000 kr Uppdatera Skjutvallen