Historisk vindpengsutdelning Enviksberget

Historisk Vindpengsutdelning Enviksberget

2020
Svartnäs Intresseförening40 000 kr Slaghack
Lingheds Fiskevårdsområdesförening30 000 kr Båt och iläggningsplats sjön svarten
Svartnäs Södra Jaktvårdsförening25 000 kr Nya band till älgdragaren
Svartnäs Jaktvårdsföreningar10 000 kr Uppdatera Skjutvallen