Enviksberget

Vindpeng Enviksberget

Prästlönetillgångarna i Västerås stift som äger marken där Enviksbergets vindkraftverk står har frivilligt valt att instifta en vindpeng på 90 000 kr/år för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Enviksberget. Dala Vind som tog fram tillståndet för vindkraftparken har fått uppdraget att administrera vindpengen. Första vindpengen kommer delas ut för året 2020 senast 31 juli 2021.

Föreningarna i Svartnäs får varje år ansöka om att ta del av vindpengen som enligt ansökningskriterierna ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i Svartnäs med omnejd.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Svartnäs och bidrar till en hållbar utveckling av Svartnäs.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot Dala Vind och fastighetsägarens intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
Tider:
  • Sista ansökningsdag 31 december
  • Beslut om tilldelning senast 30 april
  • Utbetalning senast 31 juli
 
Mer information om Vindpeng Enviksberget: