Vindpeng Enviksberget

Vindpeng Enviksberget

Prästlönetillgångarna i Västerås stift som äger marken där Enviksbergets vindkraftverk står har frivilligt valt att instifta en vindpeng på 90 000 kr/år för att gynna en positiv utveckling i trakten runt vindkraftsparken på Enviksberget. Dala Vind som tog fram tillståndet för vindkraftparken har fått uppdraget att administrera vindpengen. Första vindpengen delades ut 2021.

Föreningarna i Svartnäs får varje år ansöka om att ta del av vindpengen som enligt ansökningskriterierna ska användas för projekt som bidrar positivt till utvecklingen i Svartnäs med omnejd.

Kriterier för ansökan:
  • Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar eller motsvarande i bygden.
  • Vindpeng skall användas för verksamhet och investeringar som är av allmänt intresse för Svartnäs och bidrar till en hållbar utveckling av Svartnäs.
  • Vindpeng skall inte användas till sådant som kommunen eller den offentliga sektorn enligt lag är skyldiga att genomföra.
  • Vindpeng får inte användas till ändamål som strider mot Dala Vind och fastighetsägarens intressen.
  • Varje ansökan skall innehålla en tydlig beskrivning om hur pengarna skall användas.
Tider:
  • Sista ansökningsdag 31 december
  • Beslut om tilldelning senast 31 mars
  • Utbetalning senast 30 april
 
Mer information om Vindpeng Enviksberget: