test3

Vi skapar förnybar energi i Dalarna

DalaVind är en del av den pågående energiomställningen. Vi projekterar, bygger, förvaltar och äger vindparker runtom i Dalarna. På så sätt bidrar vi till ett hållbarare Dalarna – och en hållbarare planet.

Regional vindkraft för att möta framtidens behov

DalaVind bildades hösten 2006 eftersom det saknades ett bolag som kunde möta efterfrågan på ny, miljövänlig elproduktion i Dalarna. Vi finns i Falun och våra ägare är regionala energibolag, skogsägare och privata investerare.

Det är oftast markägarna själva som tar kontakt med oss, när de är vill anlägga vindkraft på sin mark. Vi ser till att Dalarna får vindkraftverk i bra lägen, som ger lokala aktörer möjlighet att investera i förnybar elproduktion. Ett exempel på det är Dala Vindkraft Ekonomisk förening.

För oss är det viktigt med långsiktighet, så vi strävar efter att vara delägare i de vindparker vi är med och utvecklar. I nuläget är vi delägare i sju vindparker. När vi behöver finansiärer väljer vi även dessa utifrån hållbarhetsaspekten.

VARFÖR VINDKRAFT

Förnybar energi för en fossilfri framtid

För att skapa en hållbar framtid för oss, nästkommande generationer och vår planet måste vi sluta använda fossila bränslen, som kol, olja och gas.

Under FN:s klimatmöte COP28 bestämde världens ledare att arbeta för en tredubbling av förnybar energiproduktion till år 2030. År 2040 ska Sverige ha ett hundraprocentigt fossilfritt elsystem – och för att vi ska klara av det krävs en utbyggnad av vindkraften.

Enligt Länsstyrelsen behöver vindkraften byggas ut med 7,5 TWh i Dalarna. Det innebär cirka 395 antal vindkraftverk, om dessa är 200 m höga (100 TWh till 2040).

Vindkraft för att klara elbristen

Även om Sverige exporterar el till andra länder idag så har vi i Dalarna elbrist och måste importera. Den elbristen förväntas öka i och med nya företagsetableringar och åldrande teknik. Redan år 2035 kommer Sverige att behöva dubbelt så mycket energi som idag. Det beror bland annat på att industrins behov av el ökar kraftigt, när fossilfria bränslen ska bytas ut mot eldrivet.

FÖRDELAR MED VINDKRAFT

• Vindpeng: Kan sökas av ideella föreningar och verksamheter som verkar i eller i närheten av områden med vindkraft.

• Lägre elpriser: Ju mer el som produceras, desto lägre elpriser.

• Fler arbetstillfällen: Att bygga vindkraftverk innebär många nya arbetstillfällen, både under byggnationen men också för drift och underhåll. DalaVind jobbar alltid för att hitta så mycket regional arbetskraft som möjligt.

Våra ägare

DalaVinds styrelse

Bengt Östling, Dala Energi AB, ordförande
Mats Bengtsson, Dalakraft AB, vice ordförande
Mikael Ringi, AB Borlänge Energi, ledamot
Stefan Johansson, egenföretagare, ledamot
Nils Eliasson, Besparingsskogarna, ledamot
Daniel Segerholm, Malungs Elverk, ledamot
Sture Karlsson, Västerås Stift Skog, ledamot

Medarbetare

Niklas Lundaahl
Niklas Lundaahl
VD

Telefon: 023-48 80 65
Epost: niklas.lundaahl@dalavind.se

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Eva Rehnström
Eva Rehnström
Kommunikationsansvarig

Telefon: 023-48 80 64
Epost: eva.rehnstrom@dalavind.se

Helén Wittesjö
Helén Wittesjö
Vätgasansvarig

Telefon: 073-370 24 44
Epost: helen.wittesjo@dalavind.se

 

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se

 

Rickard Casselbrant
Rickard Casselbrant
Projektledare

Telefon: 076 – 133 25 35
Epost: rickard.casselbrant@dalavind.se

 

Britta Brömses
Britta Brömses
Projektledare

Telefon: 023-48 80 67
Epost: britta.bromses@dalavind.se

 

Niklas Karlsson
Niklas Karlsson
Ekonomiansvarig

Telefon: 070-725 29 66
Epost: niklas.karlsson@bissacc.se

 

Andreas Garp
Andreas Garp
Affärsutvecklare

Telefon: 023-48 80 68
Epost: andreas.garp@dalavind.se

 

Hanna Johansson
Hanna Johansson
Ekonomi

Telefon: 076-854 94 98
Epost: hanna.johansson@bissacc.se

Anki Gustafsson
Anki Gustafsson
Projektledare

Telefon: 0280-488019
Epost: anki.gustafsson@dalavind.se

Kjell Jansson
Kjell Jansson
Senior Advisor

Telefon: 070-660 83 70
Epost: kjell.jansson@dalavind.se