Högsäsong för vindkraft produktion

1Byrasen-Malung-2008-rekt Visste du att vinterhalvåret är tiden då vindkraften producerar mest energi? Här nedan kan ni se en jämförelse mellan sommarmånaderna och vintermånaderna statistik för vindkraftverk som Dala Vind AB har driftansvar för. Dala Vinds vindkraftverk producerar mer energi på vinterhalvåret än på sommarhalvåret. Mellan oktober och mars producerar vindkraftverken ungefär dubbelt så mycket per månad jämfört med sommarmånaderna juni, juli och augusti.   diagram-manader * Statistiken kommer från Tavelberget och Högtjärnsklack under 2011-2013. Månaderna är justerade för skillnader i antal dagar för att få en rättvis jämförelse. Mer produktionsstatistik:

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667