LOKALPRODUCERAD GRÖN VÄTGAS

Publik tankstation i Malung

Fakta:

  • Projektfas: Genomförandestudie
  • Årlig produktion: 50 ton
  • Driftstart: Q4 2024
  • Driftansvar:
  • Samarbetspartner:
Malung sälen

Beskrivning:

I början på året (2022) blev DalaVind AB beviljade bidrag via ansökan till Naturvårdsverkets Klimatklivet för tillverkning av grön vätgas samt en publik tankstation för den samma. Målet är att erbjuda lokalproducerat, fossilfritt drivmedel för hållbara transporter i Malung med en kapacitet på minst ca 50 ton per år – motsvarande ungefär 500 000 mil med personbil. Tankstationen kommer att erbjuda tankmöjlighet både för personbilar och tyngre fordon.

Steg ett i projekteringen blir att fastställa placering av tankstationen utifrån bästa symbiosperspektiv för kommunen och de passerande transporterna. Projektet förväntas vara klart till årsskiftet 2024/2025.

 

 

Projektprocessen för publik vätgas-tankstation

Kontaktperson:

Eva Rehnström
Eva Rehnström
Kommunikationsansvarig

Telefon: 023-48 80 64
Epost: eva.rehnstrom@dalavind.se