Vindpark Uvberget

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 2 st
 • Effekt per verk: 0,85 MW
 • Effekt totalt: 1,7 MW
 • Årlig produktion: ca 3 200 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V52
 • Navhöjd: 74 m
 • Totalhöjd: 100 m
 • Rotordiameter: 52 m
 • Driftstart: Januari 2007 och September 2010
 • Driftansvar: Dala Vind

Beskrivning:

Vindpark Uvberget ligger bredvid skidbacken utanför Smedjebacken i Smedjebackens kommun.

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 24200, Hanna, Dala Vindkraft Ef
 • Verk Nr 2: 37750, Boel, Bärkehus AB

Välkomstskylt vid infart till vindparken

Mer information om Uvbergets vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se