Tavelberget

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 6 st
 • Effekt per verk: 2,0MW
 • Effekt totalt: 12 MW
 • Årlig produktion: ca 33 000 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V90 LT Mk7
 • Navhöjd:105 m
 • Totalhöjd:150 m
 • Rotordiameter: 90 m
 • Driftstart: Augusti 2010
 • Driftansvar: Dala Vind
Tavelberget vy

Beskrivning:

Vindpark Tavelberget ligger strax norr om Linghed i Falu Kommun. Initiativet till vindparken togs av några lokala eldsjälar i en studiecirkel om förnyelsbar energi som hölls i Linghed. De kontaktade sedan Dala Vind för att förverkliga projektet, och idag förser Tavelberget vindpark motsvarande hela Linghed och Svärdsjö med el. Först byggdes fem vindkraftverk under 2010 för att sedan kompletteras med ett sjätte verk under 2016. Det sista vindkraftverket är av samma modell som de som tidigare byggdes. Totalt innehåller vindparken nu sex vindkraftverk.

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 39331, Ellen, Falu Energi & Vatten AB
 • Verk Nr 2: 39332, Henrika, Falu Energi & Vatten AB
 • Verk Nr 3: 39333, Alma, Dala Vindkraft Ekonomisk förening (50%) och Falu Energi & Vatten (50%)
 • Verk Nr 4: 39334, Östen, Dala Vind AB
 • Verk Nr 5: 39335, Gisela, Dala Vind AB
 • Verk Nr 6: 211274, Håkan, Dala Vind AB (Byggår 2016) 

Välkomstskylt vid infart till vindparken

 

Mer information om Tavelbergets vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se