Vindpark Riskebo

Fakta:

Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd:
200 meter
Total effekt:
 39,2 MW
Effekt per verk: 5,6 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: 131 GWh
Driftstart: Maj 2022
Navhöjd: 119 m
Totalhöjd: 200 m
Rotordiameter: 162 m
Driftansvar: SR Energy AB / DalaVind
Samarbetspartner: SR Energy

Hedemora kommun

Information

Vindpark Riskebo ligger i Hedemora kommun, utmed E16 mellan Falun och Hofors. Närmaste samhälle är Engelsfors. Det är Dalavind som har tagit fram projektet och SR Energy som byggt vindparken. Fem av de sju verken ägs av SR Energy och ett av DalaVind. Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten och Dala Energi äger ett verk tillsammans. Den största markägaren i projektområdet är Sveaskog som bedriver ett aktivt skogsbruk i området.

Vindparken invigdes 14 juni 2022 och beräknas producera 131 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 26 000 villor.

Projektmaterial att ladda hem
Nyheter och mer information om Riskebo

2022-06-27 Klart vem som vann tipspromenaden i Riskebo
2022-06-15 Vindparksinvigning lockade många intresserade
2022-06-07: Pressmeddelande Länets modernaste vindpark invigs
2021-10-25: Första Vindbonus från Riskebo delas ut
2021-09-27: Dalarnas effektivaste vindkraftverk till Riskebo

Läs mer om projektet på SR Energy’s webbplats.

Projektområde

Projektprocessen för Riskebo Vindpark

Kontakt

Eva Rehnström
Eva Rehnström
Kommunikationsansvarig

Telefon: 023-48 80 64
Epost: eva.rehnstrom@dalavind.se

Rickard Casselbrant
Rickard Casselbrant
Projektledare

Telefon: 076 – 133 25 35
Epost: rickard.casselbrant@dalavind.se