Paljakoberget

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 1 st
 • Effekt per verk: 0,85 MW
 • Effekt totalt: 0,85 MW
 • Årlig produktion: ca 1 800 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V52 
 • Navhöjd:70 m
 • Totalhöjd:96 m
 • Rotordiameter: 52 m
 • Driftstart: September 2019
 • Driftansvar: Dala Vind / ES Power

Beskrivning:

Utanför Grängesberg på Paljakoberget reser sig en hybridturbin där det sitter ett Vestas V52 maskinhus med tillhörande vingar på ett WinWinD 70m torn. Hybridlösningen togs i drift under September 2019. Hela projektet gjordes tillsammans med ES Power.

Bakgrunden till hybridlösningen är att vindkraftverket ”Gunilla”, ett Win WinD 1 MW, som sattes upp januari 2008 havererade i februari 2019. Svårigheter med att få tag på reservdelar på grund av att WinWinD är försatt i konkurs gjorde att vi ersatte maskinhuset med en Vestas V52.

Ägarförhållanden:

 • 51% Dala Vind
 • 49% ES Power

Mer information om Paljakobergets vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se