Freja Repowering

Utbyte av ett vindkraftverk på Hunflen - Vansbro kommun

Bakgrund

Projektet avser att byta ut vindkraftverket Freja på Hunflen i Äppelbo. Freja togs i drift år 2001. Uppförandet av vindkraftverket var ett initiativ från boende i Äppelbo.

Freja ägs av Äppelbovind Ekonomisk förening. Då vindkraftverket nu fyllt 20 år och anses som gammalt, så har föreningen gett DalaVind i uppdrag att undersöka möjligheten att byta ut det till ett nyare och effektivare vindkraftverk. 

Äppelbovind vill göra det möjligt att fortsätta producera förnyelsebar el på Hunflen. Föreningen vill också fortsatt ge boende och intresserade i närområdet möjlighet att vara med och investera i vindkraft.  

Freja är av fabrikatet Neg Micon, vilket är en modell som inte finns att köpa längre. Vid eventuella problem så är det svårt att få tag på reservdelar. Förutom att det är enklare med underhåll och reparationer så är ett nyare verk mycket effektivare.

Freja producerar årligen ca 1 560 MWh medan det nya vindkraftverket beräknas producera ca 5 900 MWh.

Freja har under sin tid försörjt över 300 hushåll med hushållsel årligen. (Ett hushåll om fyra personer förbrukar ca 5 000 kWh/år i hushållsel.)

Fakta och teknisk information om det nya vindkraftverket

Fabrikat: Vestas
Effekt: 2 MW
Tornhöjd: 105 m
Totalhöjd: 150 m
Produktion: ca 5 900 MWh/år

Projektmaterial att ladda hem

Karta över Hunflen
Ljudberäkning (Freja samt de övriga två vindkraftverken på Hunflen)
Skuggberäkning (Freja samt de övriga två vindkraftverken på Hunflen)
Visualiseringar med fotomontage samt fotopunkter (PDF)

Högupplösta fotomontage att ladda hem

Fotomontagens respektive bilder i full upplösning tillsammans med kartan där fotopunkten finns markerad finns att ladda ned som ZIP-filer här.

Projektområde

Information

Äppelbovind har lämnat in en bygglovsansökan och miljöanmälan till Vansbro Kommun i april 2022. Handlingarna innehåller bl a de fotomontage och skuggberäkningar som finns här intill, under ”Projektmaterial att ladda hem”.

Vi inväntar nu svar från Kommunen.

Kontakt med Ellevio är tagen kring vad det skulle innebära med dragning av ny elkabel upp till nytt vindkraftverk.

I augusti 2021 hölls dialog/öppet hus i Äppelbo vid två tillfällen (4:e och 20:e augusti kl 15.00-19.00). Inbjudan gjordes via annons i Vansbrobladet så att alla i Vansbro Kommun hade kännedom om träffarna och fick möjlighet att delta. En personlig inbjudan gjordes till markägare inom 2 km från Hunflen, stugägare vid Busjön, medlemmar i Äppelbovind Ekonomisk förening och representanter för föreningar som kan beröras såsom sockenråd, ornitologer, Naturskyddsförening m fl.

Under träffarna kom totalt ca 20 personer. Att byta ut Freja till ett annat vindkraftverk har mottagits positivt och flera har också hört av sig om att de är positiva till projektet. De frågor som främst dykt upp är hur högt ett nytt vindkraftverk kommer att bli (150 m totalhöjd), om det låter mer (nej) och vilken hinderbelysning (röd) som kommer att finnas. Man har också varit nyfiken på hur det kan komma att se ut, vilket redogjordes med ett antal fotomontage som visades under träffarna. Allt material som visades finns här intill, under ”Projektmaterial att ladda hem”.

Frågor
Frågor om projektet hänvisas till Anki Gustafsson, 0280 48 80 19, anki.gustafsson@dalavind.se.

Projektprocessen Freja Repowering

Kontakt

Anki Gustafsson
Anki Gustafsson
Projektledare

Telefon: 0280-488019
Epost: anki.gustafsson@dalavind.se