Vindpark Högtjärnsklack

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 7 st
 • Effekt per verk: 1,9-2,0 MW
 • Effekt totalt: 13,6 MW
 • Årlig produktion: ca 48 000 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V100 LT Mk7
 • Navhöjd: 95 m
 • Totalhöjd: 145 m
 • Rotordiameter: 100 m
 • Driftstart: September 2012
 • Driftansvar: Dala Vind

Beskrivning:

Vindpark Högtjärnsklack ligger nordost om Garpenberg i Hedemora kommun. Projektet startade med att kommunfullmäktige under 2005 ville utreda möjligheten att bygga vindkraft i Hedemora kommun. Hedemora Energi tillsammans med Dala Vind fick uppdraget av kommunen. 2008 lämnades en bygglovsansökan in och vindkraftparken driftsattes under 2012.

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 46766, Heidi, Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB
 • Verk Nr 2: 46767, Adela, Hedemora Bostäder AB, Hedemora kommunfastigheter AB
 • Verk Nr 3: 46768, Hulda, Hedemora Energi AB, Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora kommunfastigheter AB
 • Verk Nr 4: 46769, Roy, Dala Vind AB
 • Verk Nr 5: 46770, Tord, Dala Vind AB
 • Verk Nr 6: 46771, Dagny, Orsa Besparingsskog (50%) och Dala Vindkraft Ef (50%)
 • Verk Nr 7: 47470, Åsa, Dala Vind AB

Välkomstskylt vid infart till vindparken

Mer information om Högtjärnsklacks vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se