Högberget

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 5 st
 • Effekt per verk: 2,0 MW
 • Effekt totalt: 10 MW
 • Årlig produktion: ca 30 000 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V90 LT Mk5
 • Navhöjd: 95 m
 • Totalhöjd: 140 m
 • Rotordiameter: 90 m
 • Driftstart: Augusti 2008
 • Driftansvar: Dala Vind

Beskrivning:

Vindpark Högberget ligger mellan Andersbo och Sörskog, strax norr om Bjursås, i både Falu- och Leksands kommun. Initiativet till vindparken togs av några lokala eldsjälar för att sedan tas över av Dala Vind under slutet av 2006. Året efter började det byggas infrastruktur och sedan Augusti 2008 står det 5 vindkraftverk och producerar miljövänlig el. 

 

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 30408, Victoria, Dala Vindkraft Ef
 • Verk Nr 2: 30409, Herman, Dala Vindkraft Ef
 • Verk Nr 3: 30412, Denise, Dala Vind (50%) och Prästlönetillgångar i Västerås stift (50%)
 • Verk Nr 4: 30411, Ulrik, Dala Vind AB
 • Verk Nr 5: 30410, Arne, Falu Energi & Vatten AB

Välkomstskylt vid infart till vindparken

Mer information om Högbergets vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se