Vindpark Hedbodberget

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 15 st
 • Effekt per verk: 2,0 MW
 • Effekt totalt: 30 MW
 • Årlig produktion: ca  83 000 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V90 LT Mk5 / MK7
 • Navhöjd: 80 m / 105 m
 • Totalhöjd: 125 m / 150 m
 • Rotordiameter: 90 m
 • Driftstart: 2008 / 2011
 • Driftansvar: DalaVind, OX2 och Connected Wind Services

Beskrivning:

Vindpark Hedbodberget ligger ca 3 mil nordost om Rättvik utmed väg 301 mot Dalfors. Första etappen av projektet, turbin 1-9, byggdes 2008 för att senare kompletteras med etapp två, turbin 10-15 under 2010. 

DalaVind förvaltar sedan november 2020, turbin nr 3 och turbin nr 12.
Sedan 1 jan 2022 äger och förvaltar DalaVind turbin nr 14.

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 31824, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 2: 31825, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 3: 31826, Dala Vindkraft Ef, DV
 • Verk Nr 4: 31827, Solivind El Ef, OX2
 • Verk Nr 5: 31828, Solivind El Ef, OX2
 • Verk Nr 6: 31829, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 7: 31830, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 8: 31831, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 9: 31832, Hedbodberget Vind AB, CWS
 • Verk Nr 10: 39316, Mora Kommun, OX2
 • Verk Nr 11: 39317, Solivind El Ef, OX2
 • Verk Nr 12: 39318, Dala Energi, DV
 • Verk Nr 13: 39319, Telge Energi Vind Ef, OX2
 • Verk Nr 14: 39320, DalaVind, DV
 • Verk Nr 15: 39321, Botkyrkabyggen, OX2
Förvaltare: 
DalaVind (DV), OX2 och Connected Wind Services (CWS)

Mer information om Hedbodbergets vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se

Anders Kulin
Anders Kulin
El / Drift

Telefon: 076-103 47 47
Epost: anders.kulin@dalavind.se