Fjällberget, Ludvika

Fakta:

  • Projektet sålt till: Stena Renewable
  • Antal vindkraftverk: 3st
  • Effekt per verk: 3,45 MW
  • Effekt totalt: 10,35 MW
  • Årlig produktion:  GWh 
  • Totalhöjd:  180 m
  • Turbintyp: Vestas V136
  • Driftstart: 2019
  • Ägare: Stena Renewable AB

Beskrivning:

Dala Vind har på uppdrag av Prästlönetillgångar i Västerås Stift (PLT) utvecklat och tagit fram tillstånd för en vindpark med tre vindkraftverk på PLTs egen mark på Fjällberget utanför Grängesberg, söder om Stena Renewables befintliga vindpark Saxberget.

Tillstånd beviljat för tre verk april 2015.

Prästlönetillgångar i Västeråsstift sålde sedan miljötillståndet till Stena Renewable AB har byggt tre stycken Vestas V136 om 3,6MW. Vindkraftverken beräknas tas i drift under hösten 2019.