Fageråsen

Fakta:

 • Projektfas: Tillståndsgivet
 • Antal vindkraftverk: 34 st
 • Effekt per verk: 6 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 204 MW (beräknad)
 • Årlig produktion: 700 GWh (beräknad)
 • Turbin typ: 
 • Navhöjd: 
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 
 • Driftstart: Tidigast 2024
 • Driftansvar:
 • Samarbetspartner:
Fageråsen flygfoto

Beskrivning:

Dala Vind har 2018-05-30 erhållit laga kraft vunnet tillstånd att uppföra och driva högst 34 vindkraftverk fördelat på 5 höjdområden sydväst om Malung i Malung-Sälen kommun. 

Projekt Fageråsen avser vindkraftsanläggningar på delområdena Brändberget, Skördrisberget, Fageråsen, Torråsen och Tranuberget.
Vindmätning påbörjades hösten 2019.
Elanslutning av projekt Fageråsen mot överliggande elnät kommer att vara möjlig tidigast 2024.

Kontaktperson:

Erik Aretorn
Erik Aretorn
Projektledare

Telefon: 023-48 80 95
Epost: erik.aretorn@dalavind.se