Enviksberget

Fakta:

  • Projektet sålt till: Arise 2018
  • Antal vindkraftverk: 9 st
  • Effekt per verk: 4,1 MW
  • Effekt totalt: 36,9 MW
  • Årlig produktion:  GWh 
  • Totalhöjd: 180m 
  • Turbintyp: Siemens DD142
  • Driftstart: 2019
  •  

Beskrivning:

Dala Vind sålde i september 2018 vindkraftpark Enviksberget till Arise.

Arise utnyttjade sitt optionsavtal som undertecknades i december 2017 att förvärva Enviksberget från Dalavind. Arise färdigställde projektet genom att bygga nio stycken Siemens DD142 om 4,1 MW på Enviksberget, dessa togs i drift under senare delen av 2019. 

Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun och är beläget i närheten av Svartnäs vindkraftpark. 

Redan 2010 påbörjades vindmätning på Enviksberget. 2012 lämnade tillståndsansökan in till Länsstyrelsen i Dalarnas Län och 2015 fick Dala Vind ett tillstånd av Länsstyrelsen att uppföra 10 vindkraftverk på Enviksberget.