Samarbeten

Samarbeten

DalaVind har samarbeten med flera aktörer för att hjälpa dem med att ta fram tillstånd och uppföra vindkraftverk i landet.

Här är några exempel på organisationer vi samarbetar med:

Prästlönetillgångar i Västerås Stift (PLT) DalaVind har uppdraget att undersöka möjligheten till vindkraft på PLTs mark. Vilket bland annat har resulterat i tre vindkraftverk på Fjällberget i Ludvika kommun, samt nio vindkraftverk på Enviksberget utanför Falun. Båda projekten har DalaVind ansvarat för framtagande av tillstånd.

Ljusterövind Ef & Strömberg Förvaltnings AB; DalaVind var rådgivare åt Ljusterövind Ef  inför deras ideér att äga ett vindkraftverk. DalaVind samordnade upphandling och byggnation av Stockholms skärgårds största vindkraftverk på Ljusterö. Under sommaren 2016 driftsattes ett vindkraftverk, Vestas V-110 2,0 MW med en navhöjd på 95 m och rotordiameter på 110 m. Vindkraftverket ägs av Strömberg Förvaltnings AB tillsammans med Ljusterövind Ef.

SR Energy AB; DalaVind har tagit fram projekt Riskebo utanför Hofors. Under hösten 2018 skrevs ett samarbetsavtal med SR Energy AB för att möjliggöra att bygga och äga detta projekt tillsammans.

ES Power; Samarbete kring genomförande och gemensamt ägande av hybridturbin Paljako. Ett WinWinD maskinhus inklusive vingar ersattes med en Vestas V52 på befintligt torn med en adapterring mellan delarna. Verket togs i drift under September 2019.

Kontakta Niklas Lundaahl på DalaVind angående samarbetsmöjligheter.