Fotomontage - Orsa Norr

Fotomontage - Orsa Norr

Nedan hittar du högupplösta fotomontage för respektive fotopunkter för projektområdet. Bilderna är samlade i ZIP-mappar som du enkelt laddar hem och öppnar på din dator.

Förklaringar

Fotoriktning – karta

De svarta markeringslinjerna (pilen) i kartan utgår från fotopunkten och visar fotomontagets huvudriktning samt utbredning från kant till kant. Utbredningen/vinkeln är normalt ca 160 grader och motsvarar ungefär det mänskliga ögats uppfattningsförmåga.

För att lättare kunna förstå vad det är man ser i fotomontagen/visualiseringarna så har de olika delområdena och vindkraftverken i projekt Orsa Norr angivits med olika färger och nummer. Dessa färger och nummer kan sedan återfinnas i kartan här intill, som är anpassad för att visa vad som finns med i riktningen från just denna fotopunkt.

OBSERVERA
För att fotomontagen/visualiseringarna skall bli mer lättlästa så är det endast de vindkraftverk som står närmast fotopunkten som har sina nummer synliga, medan övriga vindkraftverk i bakgrunden endast visas med respektive färg 

Fotomontage

När man skall titta på ett fotomontage/visualisering så är det viktigt att avståndet till bilden anpassas för att skalan skall upplevas naturlig.

För alla de bilder du finner i det här materialet skall alltid ögats avstånd vara dubbelt så stort som höjden på den bild du tittar på.
T.ex. Om bilden är 15 cm hög skall ögat befinna sig på 30 cm avstånd osv.

Zooma in på bilderna för att lättare kunna se alla detaljer.