Vindandelar Vindela

Vindandelar Vindela

På andelstorget läggs annonser för köp eller försäljning av andelar i föreningen Vindela ut.

Anmäl intresse att köpa eller sälja
 

    Försäljning & överlåtelse av andelar
    Då säljare och köpare är överens och betalningen är genomförd ska köpare och säljare fylla i den här blanketten. När blanketten är ifylld, undertecknad och insänd till föreningen i original och den administrativa avgiften, 150 kr inkl. moms, är betald av köparen, skickas nya andelsbevis.