100% förnybart 2040 - Svensk vindenergi produktion

Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft

För att nå energiöverenskommelsens mål om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften nå en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh.

Svensk Vindenergi har tagit fram en rapport hur vi kan nå energiöverenskommelsens mål

Rapporten hittar ni här

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667