Bra snurr på vindkraften i Dalarna produktion

I Dalarna finns två av Sveriges mest producerande vindkraftparker enligt den nationella driftuppföljningen Vindstat. Tavelberget 100819_4 NLVindkraftverken på Högtjärnsklack utanför Garpenberg i Hedemora kommun och på Tavelberget norr om Linghed i Falu kommun hör till de effektivaste i landet. Under 2015 hade två av turbinerna på Högtjärnsklack en kapacitetsfaktor på 50 % av den teoretiska maxproduktionen. Den genomsnittliga kapacitetsfaktorn i landet var 37 % för 2015. Med det resultatet placerar Högtjärnsklack sig i topp av landbaserade vindkraftverk i landet. Tavelberget hade två turbiner bland de fem bästa av jämförbara typer av verk. Anläggningarna på Högtjärnsklack och Tavelberget har sedan tidigare skiljt ut sig som lyckade projekt med hög produktion, bland annat beroende på att rätt typ av vindkraftverk valts för rådande vindförhållanden på dessa platser. 2015 var generellt ett vindrikt år i Sverige, vindindex hamnade 20% över föregående år. Totalt producerade vindkraften i landet över 16 TWh, vilket utgör ca 12 procent av den svenska elanvändningen. Den förnyelsebara energin spelar en allt viktigare roll i Sveriges energimix. Nyligen uttalade energiminister Ibrahim Baylan att "Sverige ska ha ett hundra procent förnybart elsystem om tjugo år". "Därför är det extra roligt att Dala Vind kan bidra med förnyelsebar energi från effektiva vindkraftparker", säger Niklas Lundaahl projektledare på Dala Vind. För mer information kontakta Niklas Lundaahl, projektledare Dala Vind, 023-488065

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667