Tavelbergets Vindpeng 2018 utdelad produktion

Lördag den 31 augusti anordnade Tempo i Linghed och Framtid i Linghed en grillkväll vid Bystugan, ett evenemang som lockade ett 150-tal Linghedsbor. I samband med detta passade delägarna i Tavelbergets vindpark på att dela ut Vindpengen 2018 – som en avkastning från Tavelbergets vindkraftpark direkt till bygden. Vindpengen 2018 gick till Lingheds Fiskevårdsförening, Lingheds Skoterklubb och Räv Lenas Vänner, som tillsammans delar på 80 000 kronor. [caption id="attachment_2334" align="alignnone" width="287"]Mottagare Vindpeng avseende 2018 -web Niklas Lundaahl - Dala Vind, Anita Johansson - Lingheds skoterklubb, Björn Storsnes - Lingheds Fiskevårdsområdesförening, Lena Ström - Räv Lenas Vänner[/caption] Vinnare och motiveringar Lingheds Fiskevårdsområdesförening – 50 000 kr för Vindskydd vid Rödfisksjön och Kroksjön ”Fisket i Linghed är en uppskattad friluftsaktivitet för ortsbor och besökare. Genom investeringen i vindskyddade rastplatser görs området ännu attraktivare för besökare och ortsbor och bidrar till ökad folkhälsa, naturupplevelser och välbefinnande inte bara för fiskare utan även för naturintresserade generellt.” [caption id="attachment_2343" align="alignnone" width="300"]Vindskydd Rödfisksjön Nytt vindskydd Rödfisksjön[/caption]   Lingheds Skoterklubb – 20 000 kronor för Raststuga/grillkåta på Himmelsberget ”Lingheds skoterklubb underhåller ett stort och välutnyttjat ledsystem till bl.a. utsiktspunkter som Spjärshälla och Himmelsberget. En investering och upprustning av rastplatsen på Himmelsberget är efterlängtad och bidrar till att Linghed får ytterligare en besöksattraktion." Räv Lenas Vänner – 10 000 kr till Brobygge mm för bevarande av fäbodstigar ”Att ställa i ordning och underhålla vandringsleder är en förutsättning för att göra naturen kring Linghed tillgänglig för fler, öka den fysiska aktiviteten för byborna och utveckla turism i området. Bidraget är avsett för att torrlägga stigar kring blötställen och göra de brukbara sommartid. Ett välkommet initiativ hos alla vandrings-, kultur- och naturintresserade.” Framtidens energi Idag motsvarar vindkraften cirka elva procent av den svenska elproduktionen. Den blir allt viktigare som energikälla och vi är stolta över att vara med och bidra till ett hållbart energisystem.

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667