Vindpeng bidrar till ny multiarena i Linghed produktion

Den 29 april togs det första spadtaget till den nya multiarenan i Linghed. Eftersom byn saknar egen idrottshall är den nya arenan efterlängtad. ”Vindpeng betyder mycket för byarna, utan det tillskottet är det svårt att utvecklas”, säger Jessica Johansen som är ordförande i Framtid Linghed och projektledare för arenan.

Alla involverade från vänster: Projektledare Jessica Johansson, Jonas Karlsson (Carlgrens El), Pär Fahlström (BackMattsson), Jonas Ehrling (ordf Lingheds IF), Daniel Hallblom (projektledare), Robin Wikström (projektledare, Rbygg), Robert Svensson (projekt-eldsjäl), Jesper Johansson (Falu solenergi AB), Roger Larsson (Larssons Schackt), Eivin Jansson (Kassör Lingheds IF) och Christer Elfsson (Larssons schakt). 

Idén till multiarenan kom redan 2019, året efter Jessica hade flyttat hem till Linghed och snabbt valts in i styrelsen för intresseföreningen Framtid Linghed. På frågan vad hon ville att föreningen skulle åstadkomma svarade hon: ”En multiarena vore kul att bygga.”

Och sagt och gjort. Efter ett antal år har det hårda arbetet med att hitta finansiering och utforma arenan burit frukt. Tillsammans med Daniel Hallblom och Robert Svensson i Linghed IF har Jessica tagit idén till verklighet, och till hösten väntas den vara klar för invigning.

­– Idén kommer nog från början från min farfar, som var en drivande politiker här på 90-talet. Han kämpade för att Linghed skulle få en idrottshall, men det blev istället Enviken som fick den. Så det känns fint att ha kommit hem och fortsätta driva den frågan, berättar Jessica Johansen.

En välkommet tillskott för Lingheds byskola

Idag saknar Lingheds skolelever idrottshall, och de cirka 75 eleverna bussas därför till Enviken flera gånger i veckan. Något som kostar, både i pengar och i utsläpp.

– Framöver kommer alla elever kunna nyttja arenan, som kommer ligga i anslutning till skolan. Vi tänker att multiarenan kommer stärka byskolan ytterligare, som också har varit nedläggningshotad. Dessutom kommer föreningar kunna nyttja den på kvällar, helger och lov, säger Jessica Johansen.

Under sommarhalvåret kommer man kunna spela basket, fotboll, innebandy på gräs samt hoppa med käpphästar. Tack vare solceller kommer den att vara självförsörjande på el, och på vintrarna kommer ett kylaggregat hålla isen frusen – för framtida bandyspelare i byn.

Vindpeng ger lokala föreningar nya möjligheter

Finansieringen kommer till stor del från Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Falu kommun. Ett flertal stiftelser samt företag och privatpersoner sponsrar också till projektet. Vindpeng för Vindpark Tavelberget bidrar med cirka 60 000 kr per år. Föreningarna i Linghed har valt låta den summan gå till projektet med multiarenan två år i rad.

­– Jag tycker Vindpeng är ett så bra koncept. Vi störs inte av verken och de ger tillbaka så mycket till byn. Det ger alla föreningar här möjlighet att göra saker vi inte kunnat gjort annars, för det kan vara svårt att få in pengar annars. Vindpengen har gått till allt från omklädningsrum, vindskydd och ekor till denna multiarena, berättar Jessica.

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667