Synbarhetsanalys av vindkraftverk produktion

Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket.

I syfte att underlätta bedömningen av det visuella intrycket av vindkraftverk har Dala Vind AB varit engagerade i en synbarhetsanalys som genomförts av en vy över Siljan, från Tällberg mot höjdringen på andra sidan Siljan. Analysen har gjorts genom att vyn har fotograferats var tionde minut under ett års tid med vissa avbrott. I fotografierna är fyra vindkraftverk möjliga att se och tre av dem har använts i bedömningen av synbarheten.

Se hela rapporten från synbarhetsanalysen här

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
201700000038345733339010301 667