DalaVind satsar på batteri i vindpark  

DalaVind satsar på batteri i vindpark  

Ett batteri på 1 MWh kommer efter sommaren att installeras i Högbergets Vindpark. Batteriet kommer att bidra till en stabilisering av elnätets frekvens.   

DalaVind har ingått ett samarbete med BatteryGrid Sweden AB för att uppnå ett mer hållbart elsystem. Genom att installera ett batteri mellan två vindkraftverk i Vindpark Högberget kommer balansen mellan konsumtion och produktion i elnätet bli bättre vilket bidrar till en stabilare frekvens. Vindparken ligger i både Leksands- och Falu kommun.  

– Vi har redan ett effektabonnemang vilket innebär att vi kan installera ett batteri utan att behöva abonnera på mer effekt, samtidigt som vi kan utnyttja befintligt elsystem i större utsträckning, säger Henrik Hansson, driftansvarig på DalaVind.  

Varför är det här viktigt? 
– Genom att tillföra ett batteri löser man utmaningen med frekvensen. Den går upp när det produceras mer el än vad som används och ner när det produceras mindre. Ett batteri innebär en lösning på kort sikt, vilket skapar tid för elproducenter att justera produktionen på lång sikt.   

Kommer det här bli aktuellt i andra vindparker också? 
– Förhoppningen är att när nästa park byggs så installerar man ett batteri direkt under byggfasen. Nu får vi först en möjlighet att prova här för att ta lärdom och kunna utveckla detta vidare inför nya parker. Vi kommer också utvärdera förutsättningarna av liknande installationer på andra befintliga vindparker, säger Henrik Hansson.